Privacy verklaring

Privacyverklaring voor partners, leveranciers, klanten en marketingontvangers.

CONSILIUM respecteert uw privacy en beschermt al uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We streven er altijd naar een hoog beveiligingsniveau te handhaven voor alle persoonlijke gegevens die we verwerken.

buveco-gasdetectie

1. Toepassing van deze privacyverklaring
1.1. Voor wie is de Privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de partners, leveranciers, klanten en marketingontvangers van BUVECO.

1.2. Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BUVECO persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

2. Definities
2.1. 'Persoonlijke gegevens' is alle informatie die direct of indirect aan u kan worden toegeschreven. Bijvoorbeeld naam, sofinummer, adres, afbeelding, e-mailadres en IP-adres. Informatie die u niet individueel kan identificeren, kan Persoonsgegevens zijn als deze, in combinatie met andere gegevens, aan u kan worden gekoppeld.

2.2. ‘Controller’ is de organisatie die de doelen en middelen bepaalt voor het verwerken van persoonlijke gegevens, d.w.z. hoe en waarom de verwerking van persoonlijke gegevens plaatsvindt.

2.3. 'Verwerken' betekent elke actie die wordt ondernomen met uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, opnemen, opslaan, wijzigen, structureren, vernietigen, etc.

3. Verwerking van persoonsgegevens
3.1. BUVECO is de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking die door ons of namens ons wordt uitgevoerd. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor de objecten en doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring; eventuele uitzonderingen hierop worden afzonderlijk aan u meegedeeld. BUVECO verwerkt alleen Persoonsgegevens voor zover nodig in verband met het doel, met name met betrekking tot gevoelige Persoonsgegevens.

4. De soorten gegevens die we verzamelen
4.1. We verzamelen persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via e-mail of andere kanalen. De gegevens die we verzamelen, omvatten contactgegevens, bedrijfsnaam, relevante afdeling, uw functie / functie, taalvoorkeur en correspondentie tussen u en BUVECO waarvan we kopieën hebben geregistreerd en opgeslagen, inclusief bijlagen. Indien niet langer relevant, wordt dergelijke correspondentie verwijderd.

5. Hoe en waarom we de persoonlijke gegevens gebruiken die we verzamelen
5.1. We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de volgende doeleinden:
• om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt;
• het beheren en ontwikkelen van de zakelijke relatie met klanten en leveranciers, inclusief de daarmee verband houdende interne bedrijfsontwikkeling;
• om u te voorzien van informatie die u van ons vraagt;
• om te reageren op uw vragen of opmerkingen;
• om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
• om u uitnodigingen te geven voor evenementen, trainingsprogramma's, producten of diensten die u bij ons aanvraagt ​​of waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren;
• om u nieuwsbrieven te bezorgen, waaruit u zich op elk moment kunt afmelden.

We verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins maken uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden anders dan beschreven in deze privacyverklaring.

6. Wettelijke verplichtingen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens
6.1. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van:
• een contractuele verplichting voor de uitvoering van een contract met u / uw bedrijf, of om op uw verzoek stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan;
• een wettelijke verplichting tot naleving van wet- en regelgeving;
• ons (of een van onze gelieerde of marketingbedrijven van ons) legitiem belang om onze zakelijke relatie te onderhouden en met u als zakelijk contact te communiceren;
• een toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

7. Legitieme belangen
7.1. Delen van onze persoonlijke gegevensverwerking zijn gebaseerd op een legitiem belang. In dergelijke gevallen houden we rekening met en wegen we uw interesse in privacy in relatie tot onze interesse (zoals hierboven aangegeven onder “Hoe en waarom we de persoonlijke gegevens gebruiken die we verzamelen”) bij het uitvoeren van de Verwerking. We balanceren deze belangen vervolgens, rekening houdend met zowel positieve als negatieve effecten en trekken de conclusie dat ons belang legitiem is.

8. Toegang tot en delen van uw persoonlijke gegevens, inclusief internationale overdracht
8.1. Het aantal personen met toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt. Alleen personen geassocieerd met BUVECO die uw Persoonsgegevens moeten verwerken in overeenstemming met de hierboven vermelde doeleinden hebben toegang tot uw Persoonsgegevens.

8.2. Uw persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt door het BUVECO-bedrijf waarmee u contact hebt, maar kunnen ook op dezelfde manier en voor dezelfde doeleinden worden verwerkt, samen met andere bedrijven in de Consilium Group, inclusief bedrijven buiten de EU / Europese Economische Ruimte (EEA). U vindt deze bedrijven van de Consilium Group in Bijlage 1.

8.3. In bepaalde gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met leveranciers buiten de EU / EES. Dit is vooral het geval wanneer leveranciers toegang moeten hebben tot non-conformiteitssystemen. Dergelijke leveranciers hebben beperkte toegang tot Persoonsgegevens om onderzoeken naar niet-conformiteit voor producten te onderzoeken en op te stellen.

8.4. Elke overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU / EER gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor dergelijke overdrachten zal BUVECO passende waarborgen implementeren, voornamelijk via de standaardbepalingen voor gegevensbescherming van de EU-Commissie. De standaard contractuele clausules kunnen hier worden gelezen.

9. Bij het bezoeken van onze website
9.1. Cookies
Op deze website gebruiken we Google Analytics om anoniem het apparaat te identificeren dat u gebruikt om uw ervaring met de site te verbeteren. Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van onze bezoekers te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw webbrowser. Hiermee kan ons systeem uw apparaat onthouden wanneer u onze website bezoekt. Er worden geen persoonlijke identificeerbare gegevens opgeslagen in de cookies.
Als u om welke reden dan ook wilt voorkomen dat deze website (of een andere website) cookies in uw browser plaatst, kunt u dit doen in uw browserinstellingen.

9.2. Formulieren invullen
Bij het invullen van het formulier “Hoe kunnen we helpen?” Worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt, behandeld volgens deze privacyverklaring. Dit verwijst ook naar het klikken op het vakje "Aanmelden voor nieuwsbrief". We raden af om persoonlijke gegevens in het veld voor het bericht in te vullen.

10. Opslag
10.1. Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen voor de hierboven genoemde doeleinden en zolang ze relevant en noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. De gegevens worden verwijderd wanneer u niet langer een zakelijk contact met ons bent.

11. Beveiliging
11.1.We nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Passende beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen, zijn onder meer het implementeren van beveiligde privéverbindingen (VPN-verbindingen) voor alle overdrachten tussen kantoren.

12. Uw keuzes en rechten
12.1. Wij verwelkomen uw vragen en opmerkingen. U hebt het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij van u verwerken en u kunt om een exemplaar vragen. U hebt ook het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en u kunt ons in sommige gevallen vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde persoonlijke gegevens over u die worden verwerkt en verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen en de gegevens over te dragen aan een andere partij die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

12.2. Als u niet tevreden bent over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u het recht om dit te melden bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit (Datainspektionen), de regulator voor onze verwerking van persoonlijke gegevens.

13. Gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan ons
13.1. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig. Als u er echter voor kiest om ons de hierboven vermelde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunnen we mogelijk onze contractuele verplichtingen jegens u niet vervullen of de service bieden die u of het bedrijf dat u mogelijk vertegenwoordigt, nodig heeft.

14. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
14.1. Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Zuidpool 9
2801 RW GOUDA
The Netherlands
+31 10 521 73 44
sales@buveco.com

Consilium Group-bedrijven buiten de EU / EER die van tijd tot tijd toegang hebben tot uw Persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden:

ACAF Systems Inc.
Consilium Hongkong Co., Ltd.
CSE Shanghai Co., Ltd.
Consilium FireNor Korea Ltd.
Firenor Firefighting Engineering (Dalian) Co., Ltd.
Consilium Marine & Safety Canada Inc.
Consilium Marine Korea Ltd.
Consilium Marine Singapore Pte Ltd.
Consilium Marine US Inc.
Micropack Detection (Americas) Inc.
Consilium Middle East (FZC)
Consilium Addar Company
Consilium Automation & Fire protection Pvt. Ltd.
Consilium Automation & Fire Protection SARL
Consilium Engineering & Trading LLC
Consilium Engineering Sdn Bhd
Consilium Engineers India Pvt. Ltd.
Consilium Marine India Pvt. Ltd.
Consilium ME Marine services LLC
Consilium Middle East General Contracting LLC
Consilium Qatar WLL
Consilium Saudi Arabia Trading EST
Consilium Technologies LLC
Consilium Tharawat LLC
Consilium SFS Fire & Security Solutions Pvt Ltd.
Tritek Power & Automation (FZC)
Consilium Nittan Marine Ltd.
Consilium Novamarine Pty Ltd.
Consilium Shanghai Co. Ltd.
Consilium Trading Co. Ltd.
Consilium Vietnam J.S.C.
Consilium Marine & Safety AB